„Final 30 days of Business Catalyst Hosting Service

 

Dear Tor Ivar,

 

The Business Catalyst platform is now in the final month of operation, before permanently ending all website hosting services on their platform, on September 26th, 2021.

 

Denne meldinga fra vår leverandør betyr at nett-sidene til Metodistkirken i Horten vil forsvinne i sin nåværende form 26. sept.

Så får vi se hva vi kan finne av andre mulige løsninger for nettstedet  horten.metodistkirken.no

 

 

Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

åpen  KIRKE

 

med fellesskap!

Det blir åpen Metodistkirke hver onsdag kl. 12—13.30 framover.

 

Andaktsstund . Kaffeservering, gjerne uti Vingården vår.

Velkommen innom!

Hildes „Helgetanker” framfor Vingårdssøndagen 29. august 2021

Onsdager fra 1. september

Kl. 12.00-13-30: ÅPEN KIRKE

Uformelt samvær, andakt kl 12.30. Kaffeservering.

 

kl. 17.00: Konfirmantsamling

 

Søndag 5.:

Kl. 11.00: GUDSTJENESTE

Hilde Sanden-Bjønness preker

Nattverd. Kirkevert: Sverre Lauvstad

 

Onsdag 8.:

Kl. 12.00-13.30: ÅPEN KIRKE

 

Søndag 12.:

Kl. 11.00: GUDSTJENESTE

Hilde Sanden-Bjønness preker og leder.

Kirkevert: Brith Nygaard

Tirsdag 14.:

Kl. 19.00: Kontemplasjonskveld

i kirken

 

Onsdag 15.:

Kl. 12.00-13.30: ÅPEN KIRKE

 

Søndag 19.:

Kl. 11.00: GUDSTJENESTE

Kirsten Eika Amsrud preker og leder

Musikk v/ fam Sabbah

Kirkevert: Alfhild JakobsenTørring

 

Søndag 26.:

Kl. 1100: GUDSTJENESTE

Øystein Brinch preker. Solveig Jenserud leder. Musikk v/ fam Sabbah.

Kirkevert: Kristin Hovland

Kirkekalender
September 2021

Se ellers under Agenda i menyen øverst og i Lille Vannposten!

Endringer kan skje!

Dagens Metodistmenighet 9. juli 2020

Tilsynsprest for Østre distrikt i Metodistkirken i Norge, Knut Refsdal, presenterer Horten menighet, sammen med prest Hilde Sanden-Bjønness og leder i menighetsrådet, Kirsten Eika Amsrud.

Denne podkasten handler om å være kirke i Norge i 2020-årene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter i en ny tid? Hvordan kan vi skape nye uttrykk for kirke? Framtiden krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.

 

I denne episoden snakker tilsynsprest i Metodistkirken, Knut Refsdal, med Hilde Sanden-Bjønness, prest i Metodistkirken i Horten, om menighetens arbeid med å være en åpen kirke midt i byen. I samtalen kommer de også inn på teologiske spørsmål knyttet til kommunikasjon av tro i dag.

Horten metodistkirkes 150-årige historie

36 sider rikt illustrert historieforelling i A4-format, skrevet til 150-års-feiringen i november 2019 av prest Hilde Sanden-Bjønness.

 

Heftet kan kjøpes i kirken for kr 50.

I 2013 ga Hilde prest ut „Bønnebok for det indre og ytre livet på forlaget til Metodistkirken i Horten.

Boka kan kjøpes gjennom Hilde for 150 kr.

hilde.sanden@metodistkirken.no

Bønneboka,
nå i tredje opplag

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2021 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no