Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

Allsang i Sentrum

 

kl.18 søndag 18. nov.

26. SØNDAG I TREENIGHETSTIDA.

Liturgisk farge: grønn.

 

IKKE GUDSTJENESTE I KIRKEN VÅR DENNE FORMIDDAGEN på grunn av ombyggingsarbeid som foregår der.

 

Derimot kan vi invitere til felles Allsang-samling i SENTRUMSKIRKEN på kveldstid. "Allsang i sentrum" er et felleskirkelig arrangement der menighetene i Horten kommune kommer sammen for å synge sanger fra vår felles kristne sangskatt. Se annonseplakat gjengitt i Lille Vannposten!

 

 

Velkommen!

Ryddesjau på dugnad, søndag 11.nov.

To uker skal det ta å montere nytt varmesystem i gulvet i kirkesalen, sakristiet og uti vestibylen. Etter gudstjenesten stilte mange med tilknytning til kirken opp på dugnad for å få ryddet rommene for benker, bord og stoler m.m. Det ble visst en god opplevelse for mange å få delta i ryddearbeidet, trass i øsende regnvær. Benkene ble alle båret ut i Storgata og inn i partytelt inni bakgården vår. Flygelet og cembaloen måtte også fjernes fra lokalene. Takk til alle for innsatsen!

Alle fotos: Prest Hilde Sanden-Bjønness.

Videoer fra ryddesjauen, sønd. 11.nov.

Situasjonsvideo fra benke-bæringen fra kirken i dag - og ut i bakgården etter gudstjenesten.
Mange flittige hender og mye godt humør.

Det hele toppet seg da kirken var helt tom og Arve Amsrud bare måtte prøve den nye akustikken!
Dette må bare høres!

Videoer: Prest Hilde Sanden-Bjønness.

Allehelgensgudstjenesten 04.11.18

På Allehelgenssøndagen hadde vi besøk av Turid Walaas fra Porsgrunn på orgelkrakken, mens barnebarnet Marius Walaas Brodahl spilte klokkeklar trompet. Lysglimt stilte også opp, med Alexander Ramfelt på klavér og Stian Miguel Abrahamsen Suarez på bassgitar, mens Lise Ramfelt, Kristin Hovland og Gro Bonden Nysveen sang.

 

Hilde prest tente fire lys – to for medlemmer som var gått bort det siste året, ett for andre de tilstedeværende savnet på denne dagen og ett for enhver annen som noen savner. Hilde  talte, og fikk hjelp av Kirsten Eika Amsrud til å dele ut nattverden i tre samlinger rundt alterringen. De som ville, fikk i benkeradene. Thomas David Lee styrte lyd og bilde med stø hand.

 

Takk til alle for flott innsats! Kjempebra med samspillet mellom Alexander nede og Turid oppe på galleriet!

 

Etterpå blei mange igjen til kirkekaffen, og praten gikk livlig. Viktig for å styrke fellesskapet!

 

Alle fotos: torivar.

Samtalepreken  Arne & Hilde 28.10

Dagens tema handlet om å se, og om å kunne være åpen for å se dypere med nye øyne. Det gikk igjen i prest Hilde Sanden-Bjønnessʼ samtale med menigheten og samtalepreken med Arne Barth Lund (85), der han fortalte om erfaringer fra eget liv og om sitt varmende møte med Metodistkirken i Horten. I kirken hadde han bl.a. merket seg hva det forteller om oss at døpefonten her står inni alterringen og ikke utenfor, i noen andre kirkesamfunn kanskje helt nede ved inngangsdøra. Arne var spesielt opptatt av å få fram hvor godt han nå – etter hvert – har lært seg å sette pris på fellesskapet med beboere og personale på Braarudtoppen, der han har bodd de seinere åra og fått være en ressurs til glede for andre. Han avsluttet med å bidra med 10.000 kr til kjøp av ny kirkedør, en støtte menigheten er meget takknemlig for å få!

 

Etter gudstjenesten var Jan Olav Haugestad glad for å ha fått avklart med tilstedeværende medlemmer av forvaltningskomite og menighetsråd hvilket belegg menigheten skal velge når gulvet i kirkesal, vestibyle og sakristi skal legges om med undervarme nå i november.

Visesang og spill i Bakgården 31.10

Per Sebjørn Solbrække og Britt Herdis Skomedal tok gitaren i hende denne onsdagen. Per bød oss viser med givende tekster av Einar Skjæraasen og Inger Hagerup (eks. under her), mens Britt som vanlig ledet oss i allsangen. Hjertelig takk til begge! Takk også til dagens verter for god oppvartning. Både før og etter Hildes andakt gikk praten livlig rundt bordene. Det er trivelig å komme i Biblioteket på onsdagene når vi arrangerer åpen kirke og bakgård i Metodistkirken i Horten!

Fotos: Torivar.

«Detalj av usynlig novemberlandskap»

 

Inger Hagerup

Fra samlingen Fra hjertets krater (1964).

 

Midt i det skoddeland som heter jeg

står det et gammelt veiskilt uten vei.

 

Det står og peker med sin morkne pil

mot skoddemyrer og mot skoddemil.

Jeg leter fåfengt etter navn og tegn.

Alt alt er visket ut av sludd og regn.

 

Det stod en gang det sted jeg skulle til.

Når ble det borte og når fór jeg vill?

 

Jeg famler som en blind mot dette ord

som skulle vist meg veien dit jeg bor.

 

Midt i det skoddeland som heter jeg

står det et veiløst skilt og skremmer meg.

Nye konfirmanter i undervisning

Under gudstjenesten 16. september ble vi presentert for de to som skal gå i undervisning hos Hilde prest fram til konfirmasjonen seinvåren 2019: Abraham Zalo og Sarah Stensrød. To flotte idrettsungdommer som vi har fått lære å kjenne i ulike sammenhenger i kirken gjennom hele oppveksten. Fint å se at dere tar dette viktige steget videre i menigheten vår!

 

Sinsun Lim hadde komponert dagens blomsterdekorasjoner; deriblant alterblomstene. Så vakkert!

 

Cembalisten vår, Katinka Kirják, hadde (i tillegg til sine oppgaver på flygelet) nok en gang invitert Jørgen Fasting på barokk obo til klassisk samspill både som preludium, postludium og under kollekten. Takk for skjønn musikk i våre ører!

Fotos: Torivar.

 

Samlingsdagen 26. august

Samlingsdagen i slutten av august betegner innledningen til et nytt arbeidsår for menigheten, da et oppdatert mannskap tar fatt på sine oppgaver. Hilde Sanden-Bjønness er nå inne i sitt 23. år som presten vår, noe hun ble takket for. Vår internasjonale gruppe „Møtepunkt” skapte igjen ekstra liv i oss med sine sanginnslag og 4 stk. Sabbah imponerte igjen med vakre klassiske stykker; på bildene med Benjamin på flygelet og Gabriella med sang.

 

Abraham Zalo mestret Hildes utfordring om å åpne et trehjerte formet som en intrikat kinesisk eske, med hemmelige hjerter i hjerter, en samtale med menigheten som dannet opptakten til hennes preken for dagen. Etterpå samlet en del seg i stillhet rundt alterringen, mens andre tente lys. Etter gudstjenesten hadde Festkomiteen stelt i stand til skikkelig kirkelunsj med både „metodistsuppe”, kaker og kaffe, som flere av oss nøt ute i den varme seinsommersola i bakgården. Takk til alle for innsatsen som gjorde alt dette mulig!

Fotokarusell: Torivar.

Innsamling
til ny kirkedør

I høst fortsetter vi innsamlingen av midler til ny kirkedør i inngangspartiet mot Storgata.

 

Den gamle flotte kirkedøra vi har hatt i nesten 100 år, er nå så tynnslitt og sprukken at den ikke lenger klarer å holde vinterkulda ute. Å sette den i stand med isolasjon og ny finish, vil bli så dyrt og lite pent estetisk at menighetsrådet har bestemt å skifte den ut før vinterkulda setter inn.

 

Vi  er i kontakt med Trevaren Eydehavn utenfor Arendal, som er mestere i håndverket med å lage flotte ytterdører til dette bruket. Den blir i heltre eik med utskjæringer som fortsatt vil  innby mennesker til kirken i Horten. Døren  vil  koste mellom 70—100.000 kr.

 

Gaver kan gis i merkede konvolutter i  gudstjenestens kollekt eller sendes til kirkens bankkontonr DnB 5081.07.45123.

Merk gaven: „Ny kirkedør”.

Takkedagsgudstjenesten 17. juni

I tillegg til alt vi kom til denne gudstjenesten med, ble vi underveis gitt enda mer å takke for. Et vakkert dekorert alterbord og mange flotte sang- og musikkinnslag, både afrikansk fra „Møtepunkt”-gruppa og klassisk fra Sabbah-familien. Barna Samuel og Benjamin spilte flygel, mens Gabriella akkompagnert av far Daniel, sang. Fremragende!

Alle fotos: Torivar.

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2018 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no