GudstjenestenPåskedagen 21. april

Som vanlig de seinere årene, feiret vi også årets påske sammen med pinsemenigheten Arken, og vi takker nok en gang for samværet!

1. Påskedag var vi samlet i Metodistkirken. Fra Arken bidro forstander Svein Thorkildsen denne dagen som tekstleser mens Arkens Lovsanggruppe sang og spilte med Øyvind Sundberg ved klaveret. Påsken handler om død og oppstandelse til nytt liv. Hilde prest holdt dagens preken, og under samtalen med forsamlingen på forhånd, omtalte hun bl.a. en neddykket bronsestatue på den italienske riviera: Il Cristo degli Abissi  – Kristus av avgrunnen – av Guido Galletti.

Mot slutten av gudstjenesten var det blomstervandring til alteret, der alle fikk utdelt påskeliljer. Utenfor kirken blomstret kirsebærtrærne (hvori et skjærepar var fullt opptatt med å bygge nytt reir).

Fotokarusell: Torivar.

I 2013 ga Hilde prest ut „Bønnebok for det indre og ytre livet på forlaget til Metodistkirken i Horten.

Boka kan kjøpes gjennom Hilde for 150 kr.

hilde.sanden@metodistkirken.no

Bønneboka,
nå i tredje opplag

Horten i nyhetene

 

Konsert i Storgata, hos Stensrud musikk, tvers overfor Metodistkirken 20. april 2019

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2019 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no