Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

NY MELDING 26. februar:

VANLIG GUDSTJENESTE 7. MARS?

Endrede nasjonale retningslinjer for offentlige arrangementer, som gjelder fra tirsdag 23. februar, tillater nå opptil 100 personer samlet til gudstjeneste i kirker hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

Dette gjør det mulig å åpne for gudstjenester igjen. Menighetsrådet i Horten metodistkirke møtes tirsdag 2. mars for å vurdere når og hvordan vi skal sette igang i kirken igjen.

Gud holder aldri stengt. Han er åpen og banker på våre hjertedører innenfra. Da er det om å gjøre at vi åpner for Den Guddommelige Terapeuten, slik at han kan blåse sin varme pust i våre frosne sjeler. Han er hos oss uansett omstendigheter. Og vi kan være hos hverandre gjennom varme tanker, bønner og ev. telefonkontakt, ja, også på Facebook kan vi gi hverandre varme hilsener.

Vi lengter etter fellesskapet i kirken.
La oss bruke telefonen når vi ikke kan gå til hverandre, la oss bruke nettet og Facebook til å følge gudstjenester og andakter. La oss heller ikke glemme at kirken fortsatt har sine utgifter. Gaveinntektene går naturlig nok drastisk ned når vi ikke kommer fysisk til kirken. Det går likevel an å gi våre offer og gaver enten til VIPPS på nr 17476 eller til kirkens bankkontonummer 5081.07.45123.
Vi takker alle dere som gir.

Fortsatt kan vi:

  • BE FOR HVERANDRE
  • TA EN TELEFON TIL NOEN
  • TAKKE FOR GUDS NÆRVÆR OVERALT RUNDT OSS OG I OSS
  • LESE LITTERATUR SOM GIR NÆRING FOR VÅR TRO
  • SENDE EN OPPMUNTRING PÅ SMS ELLER PÅ SOSIALE MEDIER
  • TA TID TIL STILLHEt

 

Det blir sommerfest i år også!

Så sett av datoen – uke 30 som i år er 28.juli til 1. august.

Sommerfesten 2021 er planlagt, og den skal bli en god og trygg opplevelse. Vaksinasjon er igang og vil ha kommet langt innen sommeren. Vi trenger å være sammen – vi trenger hverandre, trenger å se ansikter, trenger lukten, lyden og nærværet av andre mennesker. Barn og unge trenger fellesskapene igjen – sommerleir er et slikt viktig fellesskap.

Denne sommerfesten blir noe nedskalert, noen ting er ikke som før, og vi skal sikre at alle smittevernsregler blir holdt og at du kan være trygg når du er der.

 

La oss møtes på Sommerfesten 2021!

 sommerfesten@metodistkirken.no

Konfirmasjon 4. okt. 2020

Alexander Luntadila og Kamba Kalala Tumba

En bildekavalkade fra konfirmasjonsgudstjenesten 2020, som dette året blei utsatt til høsten pga. koronasmitten i Norge.

Minikonserten 30. sept.
med den talentfulle

musikerfamilien Sabbah

Gjennom de siste fem åra har Metodistkirken i Horten hatt gleden av å tjene som en utprøvende konsertarena for den oppvoksende generasjonen i familien Sabbah. Gjennom jevnlige besøk har vi fått følge de fire barnas imponerende kunstneriske utvikling fra den spede begynnelse under ledelse av pappa Daniel. Sist onsdag var det yngstemann Jonathan sin tur til å debutere foran et offentlig publikum.

Mobilvideoen viser et par musikalske bruddstykker fra hver av de fire barna – Jonathan, Benjamin, Gabriella og Samuel Sabbah.

Soli Deo Gloria!

Dagens Metodistmenighet 9. juli 2020

Tilsynsprest for Østre distrikt i Metodistkirken i Norge, Knut Refsdal, presenterer Horten menighet, sammen med prest Hilde Sanden-Bjønness og leder i menighetsrådet, Kirsten Eika Amsrud.

Denne podkasten handler om å være kirke i Norge i 2020-årene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter i en ny tid? Hvordan kan vi skape nye uttrykk for kirke? Framtiden krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.

 

I denne episoden snakker tilsynsprest i Metodistkirken, Knut Refsdal, med Hilde Sanden-Bjønness, prest i Metodistkirken i Horten, om menighetens arbeid med å være en åpen kirke midt i byen. I samtalen kommer de også inn på teologiske spørsmål knyttet til kommunikasjon av tro i dag.

Horten metodistkirkes 150-årige historie

36 sider rikt illustrert historieforelling i A4-format, skrevet til 150-års-feiringen i november 2019 av prest Hilde Sanden-Bjønness.

 

Heftet kan kjøpes i kirken for kr 50.

I 2013 ga Hilde prest ut „Bønnebok for det indre og ytre livet på forlaget til Metodistkirken i Horten.

Boka kan kjøpes gjennom Hilde for 150 kr.

hilde.sanden@metodistkirken.no

Bønneboka,
nå i tredje opplag

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2021 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no