Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

sommerÅPNe DAGER

God sommer!

 

Vi håper å kunne starte opp for fullt igjen
når skolene begynner i august.

4. JULI - 15. AUGUST 2021: KIRKEN I STORGATA GÅR INN I SOMMERMODUS

 

F.o.m. denne helgen og 6 uker framover har menighetens prest, Hilde Sanden-Bjønness, ferie.

 

Det blir ingen gudstjenester før den 15. august, hvor legpredikant Elisabet Lauvstad vil preke og Katinka Kirjak vil spille.

 

Likevel vil kirken holde åpent midt på dagen enkelte dager hver eneste uke i hele sommer. Det er godt å komme inn i kirkerommet for stillhet, hvile og bønn. De som bytter på å være tilstede er Solveig Jenserud, Reidun Dolven, Alfhild og Stig Jakobsen Tørring.

 

SAMLINGSDAGEN blir søndag 29.august, hvor Hilde Sanden-Bjønness vil preke, og forhåpentligvis blir det gudstjeneste hver søndag videre utover høsten etterpå. Det kommer an på smittesituasjonen i området vårt. Vi håper å komme inn i mer normal gjenge ellers på hverdagene også.

 

Presten kan nås i nødvendige tilfeller på tlf 41220141.

 

Må alle få en god sommer med indre hvile og tilstedeværelse i det store nærværet Gud er - uansett hvor vi befinner oss.

 

Sommerfesten 2021 AVLYST!

MNAs styre, og sommerfestens AU, informerer om at Sommerfesten 2021 dessverre avlyses. Bak avlysningen ligger en helhetsvurdering omkring forsvarlighet, smittevern og økonomi.

 

Alle som allerede er påmeldt sommerfesten vil få en egen e-post om avlysingen, og tilbakebetaling av Sommerfestpass igangsettes umiddelbart.

 

Vi ser allerede frem mot Sommerfesten 2022!

 sommerfesten@metodistkirken.no

1. Påskedag

Se video fra kirken med Hilde prest, Arve Amsrud og Kristin Hovland

Langfredag

Se video fra kirken med Hilde prest, Arve Amsrud og Kristin Hovland

Konfirmasjon 4. okt. 2020

Alexander Luntadila og Kamba Kalala Tumba

En bildekavalkade fra konfirmasjonsgudstjenesten 2020, som dette året blei utsatt til høsten pga. koronasmitten i Norge.

Minikonserten 30. sept.
med den talentfulle

musikerfamilien Sabbah

Gjennom de siste fem åra har Metodistkirken i Horten hatt gleden av å tjene som en utprøvende konsertarena for den oppvoksende generasjonen i familien Sabbah. Gjennom jevnlige besøk har vi fått følge de fire barnas imponerende kunstneriske utvikling fra den spede begynnelse under ledelse av pappa Daniel. Sist onsdag var det yngstemann Jonathan sin tur til å debutere foran et offentlig publikum.

Mobilvideoen viser et par musikalske bruddstykker fra hver av de fire barna – Jonathan, Benjamin, Gabriella og Samuel Sabbah.

Soli Deo Gloria!

Dagens Metodistmenighet 9. juli 2020

Tilsynsprest for Østre distrikt i Metodistkirken i Norge, Knut Refsdal, presenterer Horten menighet, sammen med prest Hilde Sanden-Bjønness og leder i menighetsrådet, Kirsten Eika Amsrud.

Denne podkasten handler om å være kirke i Norge i 2020-årene. Hvordan kan vi være kirke på nye måter i en ny tid? Hvordan kan vi skape nye uttrykk for kirke? Framtiden krever andre verktøy, andre tankemåter, nye måter å være kirke på, både hva gjelder organisering og innhold.

 

I denne episoden snakker tilsynsprest i Metodistkirken, Knut Refsdal, med Hilde Sanden-Bjønness, prest i Metodistkirken i Horten, om menighetens arbeid med å være en åpen kirke midt i byen. I samtalen kommer de også inn på teologiske spørsmål knyttet til kommunikasjon av tro i dag.

Horten metodistkirkes 150-årige historie

36 sider rikt illustrert historieforelling i A4-format, skrevet til 150-års-feiringen i november 2019 av prest Hilde Sanden-Bjønness.

 

Heftet kan kjøpes i kirken for kr 50.

I 2013 ga Hilde prest ut „Bønnebok for det indre og ytre livet på forlaget til Metodistkirken i Horten.

Boka kan kjøpes gjennom Hilde for 150 kr.

hilde.sanden@metodistkirken.no

Bønneboka,
nå i tredje opplag

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2021 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no