images-(1)

VELKOMMEN TIL PÅSKEFEIRING I KIRKEN

Også i år feirer vi påske sammen med Kirka i Stallen som vil delta både med ord og toner. Påskemorgen hilser vi som før fra byens tak sammen med Den norske Kirke . Slik synlig-gjøres Metodistkirkens økumeniske tradisjon. Påsken som pinsen er en felleskirkelig feiring i Horten.

24. MARS, PALMESØNDAG , GUDSTJENESTE kl. 11.00

Zvonimir Vojtulek preker, Hilde Sanden Bjønness leder

28. MARS, SKJÆRTORSDAG Kl. 18.00
NATTVERDGUDSTJENESTE
Vi minnes Jesu innstiftelse av nattverden og hans siste kveld før korsfestelsen.
Nattverdbordet er åpent for alle.
Hilde Sanden-Bjønness preker. Det blir musikk ved Øyvind Sundberg og sangere fra Kirka i Stallen.
Svein Ravndal Thorkildsen deltar.

29. MARS, LANGFREDAG KL. 11.00
PASJONSGUDSTJENESTE

Vi stanser ved de 14 stasjonene Jesus går gjennom på vei til korsfestelsen.
Korsvandring fram til korset i kirken.
Hilde sanden-Bjønness og Kirsten Eika Amsrud deltar.
Musikk ved Arve Amsrud

31. MARS, 1. PÅSKEDAG
HUSK AT KLOKKEN STILLES 1 TIME FRAM NATT TIL 31. MARS!

KL. 09.000:PÅSKEMORGEN PÅ BYENS TAK
Et samarbeid mellom Den norske Kirke og Metodistkirken.
Prost Marta Axner Ims og prest Kirsten Eika Amsrud deltar. Trompetsolo ved Oskar Skaane.

Kl. 11.00: HØYTIDSGUDSTJENESTE i Metodistkirken
Stallens forstander Svein Ravndal Thorkildsen preker. Kirsten Eika Amsrud leder.
Musikk ved Øyvind Sundberg. Stallens sangere deltar,
Kirken bugner av blomster denne oppstandelsesdagen. Derfor avsluttes gudstjenesten tradisjonen
tro med blomstervandring..

Det er en stor glede at menighetene fra Kirka i Stallen og Inspirekirken deltar med oss hele påsken!