1hilde.1

Søndag 16. juni 2024 Kl. 11.00: TAKKEDAG OG AVSKJEDSGUDSTJENESTE

Før sommeren riktig tar av takker vi Gud for enda et arbeidsår. I år tar vi også avskjed med Hilde Sanden-Bjønness, som har vært menighetens prest de siste 28 årene. Hun går nå inn i pensjonering, og vil holde sin avskjedspreken, mens prestene Øystein Brinch og Kirsten Eika Amsrud ellers har ansvar for gudstjenesten. Sanggruppa "Lysglimt" deltar, Arve Amsrud spiller klaver. Umiddelbart etter gudstjenesten er det åpen invitasjon til kirkelunsj hjemme hos Kirsten og Arve Amsrud i Damgata 45 i Åsgårdstrand. HJERTELIG VELKOMMEN