dsc_2189

Endret pastoral betjening i menigheten

Kirsten Eika Amsrud har nå gått inn som pastoralt ansvarlig i menigheten i 30% stilling. Samtidig reduseres Hilde Sanden-Bjønness’ stilling som menighetens prest fra 100 % til 30 %. Hilde eller Kirsten vil ofte være tilstede på onsdager i bakgården, og Kirsten vil denne våren stort sett være å finne i kirken en av ukens dager. Begge kan kontaktes på e-post eller telefon, se forsiden.