Vårofferdag

Rolf Lund: «Ord om vår» Hilde Sanden-Bjønness leder Våroffer opptas Sang av Lysglimt. Kirkekaffe Kirkevert: Jean Baptiste Zalo