Helgetanker

Videoer som forespeiler temaet framfor søndagsprekener.

omvideosamlinga

Her finner du noen av videoene Hilde har bidratt med via Facebooksida til Metodistkirken i Norge under overskriften „Helgetanker”. Videoene lages av enkeltmenigheter og enkeltpersoner på rundgang framfor hver søndag.