Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

Søndagsskole i peisestua under gudstjenesten:

Vi møtes i kirken

og er med på begynnelsen av gudstjenesten.

 

Etter at presten har hatt en samtale med oss, som en forberedelse til prekenen, går vi ned i Peisestua de søndagene det er Søndagsskole.

Der har vi vår egen samling, med sang, barneandakt og lek.

Sjekk i Kirkekalenderen hvilke søndager vi planlegger søndagsskole!

 

Hilsen lederne

MS-Speiderne i Horten

Speidergruppa Horten MS

(Metodistspeidere)

holder til i Metodistkirken, i Storgata like ovenfor torget. Vi er åpne for nye medlemmer, så hvorfor ikke prøve deg?

 

Speideren

• gir barn og ungdom utfordringer

• er et trygt og godt miljø hvor hver enkelt får lov å være seg selv

• driver et aktivt friluftsliv

• lar barn og unge få utvide mestringsgrensene sine, innenfor trygge rammer

• øver opp selvstendighet og tilhørighet i grupper, og gir barn/unge trening i å lede sine jevnaldrende

• har plass til alle, uavhengig av ferdigheter

Horten MS teller ca 40 stykker, med barn og unge fra 1. klasse til over ungdomskolealder, fordelt på fire grupper med aktiviteter tilpasset de forskjellige aldersgruppene:

 

• Beverspeidere (1.—2. klasse)

• Småspeidere (3.—4. klasse)

• Storspeidere (tropp) (5.—10. klasse)

• Rovere (over ungdomskole­alder)

Samt et knippe voksne ledere.

 

Vi har møter hver tirsdag kveld (beverspeidere hver annen tirsdag), og de fleste møtene har vi utendørs i Guds frie natur.

„Hjemmebasen vår” er på speiderrommet i Metodistkirkens indre gård.

  Speiderlinker:

 

www.ms-speider.no :MS-speiderne i hele Norge.

Konfirmanter 2018
i undervisning fram mot sommeren

Benjamin Lander Hovland (t.v.) og Stian Miguel Abrahamsen Suarez er årets to nye konfirmanter. Gjennom både høsten og vårhalvåret skal de møte Hilde prest i undervisning og delta på Salsaklubben, som utgjør ungdomsflokken som jevnlig møtes hos Kirsten og Arve Amsrud i Åsgårdstrand.

 

I oktober deltar de på Metodist-Norges landsomspennende konfirmantleir på Solåsen, hvor de vil treffe andre konfirmanter fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør.

Bær dem i bønn gjennom hele året!

Under gudstjenesten 10.september ble konfirmantene Benjamin (t.v.) og Stian presentert for menigheten og overrakt hver sin bibel.

Salsaklubben, for ungdommene

Salsaklubben består av konfirmanter og tidligere konfirmanter som jevnlig møtes til sosialt samvær hos Amsrud i Åsgårdstrand. Det hele starter opp med konfirmantene i 2011, og navnet har de fra en meksikansk saus av rå grønnsaker, f.eks. tomater, paprika, chili og løk, skåret i bitte små terninger, som gjerne brukes til taco. Godt spise hører alltid med på disse kveldene, i tillegg til gøyale aktiviteter og hyggelig samtale i fellesskap med en gjeng voksne.

Salsaklubben 2018

Fra avslutningen på lørdagskvelden under Marcus Olsons 3-dagers besøk i januar 2018. Noen deltakere var ikke til stede da bildet ble tatt.

Klikk bildet for forstørrelse!

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2018 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no