Metodistkirkens misjonsselskap

prosjektdetaljer

Horten metodistmenighet støtter misjonsprosjekter via Metodistkirkens misjonsselskap.

VERDIGRUNNLAG

Metodistkirkens Misjonsselskap er en del av Metodistkirken i Norge. Sammen forstår vi kirken som misjonal, og misjon som en helhetlig tjeneste for mennesker i hele verden. Det betyr at misjon er knyttet både til det globale og det lokale, og både til forkynnelse og diakoni. I tråd med dette grunnleggende syn, vil Metodistkirkens misjonsselskap legge til rette for misjonsengasjement både lokalt og globalt. Misjon har sitt utspring i den treenige Guds hjerte, og kjærligheten som holder den hellige treenighet sammen flommer over til hele menneskeheten og skaperverket. Metodistkirkens Misjonsselskap arbeider etter prinsippet om partnerskap gjennom Partnership in Development (PID). Se Visjons-, verdi og strategidokumentet under.

Metodistkirken har alltid vært opptatt av at vår tro skal vise seg gjennom måten vi lever på. Paulus sine ord om «tro virksom i kjærlighet» gir derfor mening også i dag, og gjennom vårt arbeid.

Vi kan med stolthet si at Metodistkirkens Misjonsselskap, og hele Metodistkirken i Norge bidrar til varige endringer, lokalt eierskap og bærekraftig utvikling i samarbeidslandene våre, i tett samarbeid og partnerskap med våre lokale partnere i sør og lokalbefolkningen i prosjektlandsbyene.

FOKUSOMRÅDER

Metodistkirkens Misjonsselskap, som en del av den globale The United Methodist Church, deler også kirkens misjonale fokusområder:
1. Vi vil være med og bekjempe fattigdom og ta diakonalt og sosialt ansvar for mennesker i nød.
2. Vi vil arbeide for å gi mennesker bedre helse og livsvilkår, og bekjempe globale dødelige
sykdommer som særlig rammer de fattige.
3. Vi vil skape nye trosfellesskap og arbeide for å fornye våre menigheter
4. Vi vil utvikle kristne ledere som kan være med og fornye og omskape kirken og verden.

GI EN GAVE

Ønsker du å gi en engangsgave til vårt arbeid kan du gjøre det på følgende måte:

Betale inn ønsket beløp med giro til kontonummer 3000 13 88084. Du trenger ikke oppgi avsender hvis du ikke ønsker det.

Adresse: Metodistkirkens Misjonsselskap, St. Olavs gt. 28, 0166 Oslo

Du kan også gi en gave ved å sende et valgfritt beløp til Vipps nummer 2248 eller sms 2248 med kodeord vann 100 eller vann 200

Vi gjør oppmerksom på at...

  • hvis du velger å gi anonymt, har Metodistkirkens Misjonsselskap ingen kontaktdetaljer på deg og kan derfor ikke informere deg om hvordan vi bruker pengene;
  • du som anonym giver ikke kan få skattelette for din gave.
  • 15% av innsamlede midler går til administrasjonskostnader:Metodistkirkens Misjonsselskap setter stor pris på alle gaver vi får til arbeidet som gjøres i samarbeidslandene våre!
  • Hele 85% av alle pengene som kommer inn til misjonen blir brukt i arbeidet ute i programmene våre, og kun 15% av innsamlede midler går til administrasjonskostnader.
  • Administrasjonskostnadene går til å administrere våre programmer og gjør det mulig for oss å samle inn mer penger til arbeidet ute, blant annet gjennom 4 nyhetsbrev i året og årlige fadderoppdateringer, hjemmesiden misjonsselskap.no, nyheter og annonser som blir fremmet på Facebook og Instagram, og reiser til menigheter i hele landet. Vi er også til stede for å promotere misjonen på Årskonferansen, Sommerfesten og andre arrangement, med aktuelt informasjonsmateriell. I forbindelse med misjonsdagen gir vi ut misjonsnummeret av Brobyggeren til alle støttespillere, sammen med bønnekalenderen. Det lages også plakater som sendes ut til menighetene.
  • Dette er altså nødvendige utgifter som gir oss økte inntekter til å kunne hjelpe enda flere i Liberia, Sierra Leone og Zimbabwe til å få et bedre liv! Gjennom godt samarbeid og gode rutiner for kvalitetskontroll av arbeidet, vet vi at pengene som sendes ut blir brukt til det formålet de er tiltenkt. Vi har ekstern kontroll på alle regnskap, følger spesifikke regnskapsregler og etiske retningslinjer for innsamling.
  • Ved innsamlinger til akutte nødhjelpssituasjoner, som Ebola, syklonen Idai og korona, sender vi ut 100% av innsamlede midler.

No items found.