Menighetsrådet

Møt de flotte folka som har tatt på seg lederverv i menigheten

Menighetsrådets leder
Medlem menighetsrådet
Diakonikomitéleder
Personalkomitéleder

VERV I MENIGHETEN

GJELDER ARBEIDSÅRET 2021—2022

Pastor Hilde Sanden-Bjønness ansettes for 26. året i Horten menighet.

Lokalpastor Kirsten Eika Amsrud innsettes ved årskonferansen 2021.

MENIGHETSRÅDET                                                                                        

Menighetsrådets leder: Wenche Aasmundtveit

Regnskapsfører for menighetskassen og Storgata 18: Lillian Iversen

Sekretær: Stig Jakobsen Tørring

Medhjelpere:      

ReidunDolven, Ninni Bonden Nysveen, Stig Jakobsen Tørring.

Ex officio-medlemmer: Personalkomiteen, Forvaltningskomiteen,

Diakonikomiteen, Evangeliseringskomiteen, BUR, presten, lokalpastor

MENIGHETENS HOVEDKOMITEER

Personalkomiteen

Leder: Siri Tønnessen

Lise Dinessen, Siri Tønnessen, Knut Aasmundtveit, Kristin Hovland, JonArne Nysveen, TeresaMambo

Ex officiomedlem: Lokalpastor, prest

Forvaltningskomite - ansvar for finans og kirkevergesaker

Ligger innunder menighetsrådet når finans- og kirkevergesaker er på agendaen.

Lederteam: Jan Olav Haugestad, Arve Amsrud

Evangeliseringskomiteen

(Ligger innunder diakonikomiteen.)

Barne- og Ungdomsråd (BUR)

Leder: Ninni Bonden Nysveen. Kasserer: Knut Aasmundtveit

Diakonikomiteen

Leder: Alfhild Jakobsen Tørring

Styremedlemmer: Julianne Aleksandra Paulsen, PerSebjørn Solbrække, Stig Jakobsen Tørring, Serafin Apio Jørgensen, Presten

LEKDELEGAT TIL ÅRSKONFERANSEN 2021 - 2024

Delegat: Kirsten Eika Amsrud

Varadelegat: Alida Markaskard

ANSVAR FOR ANDRE FUNKSJONER I MENIGHETEN

Altertjeneste – Blomster / nattverd: Elisabeth Lauvstad, Sinsun Lim, Reidun Dolven

Nattverdbrød: Aud Marie Almås

Bakgårdsgartnere / vanning: Alfhild Jakobsen Tørring, Stig Jakobsen Tørring, Daniel Olai Danielsen, Sinsun Lim, Ninni Bonden Nysveen

Strøing / soping / måking: Sebastian Luntadila                        

Kollektører: Jan Olav Haugestad, Sverre Lauvstad, Johan Bonden Nysveen, Alexander Luntadila, Antonio Luntadila, Jon Arne Nysveen, Edmund Karlsen

Tellere: Jan Olav Haugestad, Sverre Lauvstad, Jon Arne Nysveen, Per Rasmussen,  Kristin Hovland

Ansvar for ukeoffersett: Presten

Kirkeverter: Brith Nygaard, Sverre Lauvstad, Jean Baptiste Zalo, Stig Jakobsen Tørring

Klokkere: Jan Olav Haugestad, Torfinn Johansen, Jon Arne Nysveen

Lyd- og bildeteknikere: Jan Olav Haugestad, Torfinn Johansen, Jon Arne Nysveen

Revisorer for små regnskap: Jon Arne Nysveen

Revisjon for menighetskassen/gården: Drammen Revisjon AS

Historisk arkivar: Elisabeth Lauvstad

Bibliotekansvarlige: Solveig Jenserud (leder), Sverre Lauvstad, Brit Bøe, Per Solbrække, Britt Herdis Skomedal, Daniel Olai Danielsen (smittevern)

Bibliotekets regnskapsansvarlig: Reidun Dolven, ass. Solveig Jenserud

Hjemmesidens redaktør: Tor Ivar Bjønness

Hjemmesidens fotograf: Elisabeth Lauvstad

Redaktør av Lille Vannposten: Hilde Sanden-Bjønness

Vask av duker og håndklær: Ragnhild Frisk

Kjøkkenrydding, innkjøp av bevertnings- og kjøkkenartikler: Serafin Apio Jørgensen, Benta Ogutu Hoviosen

Innkjøp av toalett- og vaskeartikler: Serafin Apio Jørgensen, Benta Ogutu Hoviosen

Festkomite

Leder: Teresa Mambo (leder), Josyane Zalo, Eunice Gibson, Serafin Apio Jørgensen, Emmah Lupez

Kirkekaffeverter: Serafin Apio Jørgensen (leder), Benta Ogutu Hoviosen, Line Knapstad

Nominasjonskomiteen

Presten (leder): Reidun Dolven, Alfhild Jakobsen Tørring, +