Menighetsrådet

Møt de flotte folka som har tatt på seg lederverv i menigheten

Medhjelper
Regnskapsfører for menighetskassa
Menighetsrådets leder
Medhjelper

VERV I MENIGHETEN

GJELDER ARBEIDSÅRET 2021—2022

Pastor Hilde Sanden-Bjønness er ansatt for 29. året i Horten menighet.

Lokalpastor Kirsten Eika Amsrud er utnevnt for sitt 4. år i Horten menighet.

MENIGHETSRÅDET                                                                                        

Menighetsrådets leder: Wenche Aasmundtveit

Regnskapsfører for menighetskassen og Storgata 18: Lillian Iversen

Sekretær: Øystein Brinch.

Medhjelpere:      

ReidunDolven, Øystein Brinch, Mirjam Lukasse.

Ex officio-medlemmer: Personalkomiteen, Forvaltningskomiteen,

Diakonikomiteen, Evangeliseringskomiteen, BUR, presten, lokalpastor

MENIGHETENS HOVEDKOMITEER

Personalkomiteen

Leder: Siri Tønnessen

Jon Arne Nysveen, Teresa Mambo, Siri Tønnessen, Alida Markaskard, Knut Aasmundtveit, Øystein Brinch.

Ex officiomedlem: Lokalpastor, prest

Forvaltningskomite - ansvar for finans og kirkevergesaker

Ligger innunder menighetsrådet når finans- og kirkevergesaker er på agendaen.

Lederteam: (), Arve Amsrud

Brannvernteam: (), Arve Amsrud.

Evangeliseringskomiteen

(Ligger innunder diakonikomiteen.)

Barne- og Ungdomsråd (BUR)

Leder: Ninni Bonden Nysveen. Kasserer: Knut Aasmundtveit

(+ repr. fra underavd. i barne- og ungdomsarbeidet.)

Diakonikomiteen

Leder: Alfhild Jakobsen Tørring

Styremedlemmer: Per Sebjørn Solbrække, Reidun Dolven, Lokalpastor, Pastor.

LEKDELEGAT TIL ÅRSKONFERANSEN 2021 - 2024

Delegat: Alida Markaskard

Varadelegat: Wenche Aasmundtveit.

ANSVAR FOR ANDRE FUNKSJONER I MENIGHETEN

Altertjeneste

Blomster/lys: Kinam Park.

Nattverd: Elisabeth Lauvstad, Reidun Dolven

Bake nattverdbrødet: Aud Marie Almås

Bakgårdsgartnere / vanning: Alfhild Jakobsen Tørring, Stig Jakobsen Tørring, Daniel Olai Danielsen, Ninni Bonden Nysveen, Reidun Dolven.

"Overblikks"-ansvarlig: ()

Strøing / soping / måking: Sebastian Luntadila                        

Tellere: (), Sverre Lauvstad, Jon Arne Nysveen, Kristin Hovland

Ansvar for ukeoffersett: Presten

Kirkeverter: Brith Nygaard, Sverre Lauvstad, Jean Baptiste Zalo, Kristin Hovland, Alfhild JakobsenTørring, Stig Jakobsen Tørring

Klokkere: (), Torfinn Johansen, Jon Arne Nysveen

Lyd- og bildeteknikere: (), Torfinn Johansen, Jon Arne Nysveen

Revisorer for små regnskap: Jon Arne Nysveen

Revisjon for menighetskassen/gården: ()

Historisk arkivar: Elisabeth Lauvstad

Onsdagsåpen kirke: Solveig Jenserud (leder), Sverre Lauvstad, Brit Bøe, Per Solbrække, Britt Herdis Skomedal, Daniel Olai Danielsen (smittevern)

Bibliotekets regnskapsansvarlig: Reidun Dolven, ass. Solveig Jenserud

Hjemmesidens redaktør og fotograf: Tor Ivar Bjønness (på vei ut), Kirsten Eika Amsrud (kommer)

Redaktør av Lille Vannposten: Hilde Sanden-Bjønness

Vask av duker og håndklær: Reidun Dolven
Innkjøp til kjøkken og renhold

Kirkekaffeansvarlig: Reidun Dolven (alle kan få bidra på forespørsel)

Spørreliste/assistanse: Brith Nygaard, Alfhild Kakobsen Tørring, Wenche Moe Aasmundtveit.

Nominasjonskomiteen

Presten (leder): Reidun Dolven, Arve Amsrud, +