Hjelp som trengs

Menighets-
prosjekter.

Vi har alltid prosjekter på gang. Meld fra hvis du kan bidra med noe.

Menighetsprosjekter bygger på felles innsats og samarbeid om felles mål. Vi verdsetter all hjelp vi kan få. Bruk skjemaet for å gi beskjed om at du er villig. Du vil bli kontaktet når vi begynner med et nytt prosjekt og få vite hvordan du kan involvere deg.

Meld fra

Thank you! Your submission has been received! We'll get back to you with confirmation as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

våreprosjekt