Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

Litt om oss – i Metodistkirken i Horten:

VALGT FOR BESTEMTE FUNKSJONER
I MENIGHETEN

FOR ARBEIDSÅRET 2020/21

 

Prest Hilde Sanden-Bjønness ansatt for 24. året i Horten menighet.

 

 

MENIGHETSRÅDET  

Menighetsrådets leder:         Kirsten Eika Amsrud

Lekleder:                               Kirsten Eika Amsrud

Kasserer/regnskapsfører for menighetskassen:

BDT Viken Regnskapskontor

Sekretær:                               Arve Amsrud

Medhjelpere:

2018—2021                          
2019—2022                           Reidun Dolven

2020—2023                           Ninni Bonden Nysveen

 

Ex officio-medlemmer:
Lederne for Personalkomiteen, Forvaltningskomiteen, Diakonikomiteen, Evangeliseringskomiteen, BUR, Presten.

 

 

Personalkomiteen

Leder:                                    Aud Marie Almås

2018—2021                           Aud Marie Almås

                                              Jon Arne Nysveen

2019—2022                           Lise Dinessen

                                               Siri Tønnesen

2020— 2023                          Knut Aasmundtveit

                                               Kristin Hovland

 

Ex officiomedlem: Lekdelegat, lekleder, presten

 

 

Forvaltningskomiteen

med ansvar for finans- og kirkevergesaker

 

(Ligger under menighetsrådet)

 

Leder:                                    Jan Olav Haugestad

 

 

Evangeliseringskomiteen

(Ligger under menighetsrådet)

 

 

Diakonikomiteen

(Ligger under menighetsrådet)

Leder:                                    Wenche Aasmundtveit

Styremedlemmer                   Elin B. Johansson

                                              Reidun Dolven

                                              Presten

 

 

Festkomiteen

 Teresa Mambo (leder), Eunice Gibson, Selena Gibson, Josyane Zalo, Marie Kanu, Kristin Hovland, Serafin Appio Jørgensen

 

 

Biblioteket/onsdagsåpen kirke

 

Ansvarlige: Solveig Jenserud, Sverre Lauvstad, Brit Bøe

Reserver: Per Solbrække, Britt Herdis Skomedal, Reidun Dolven

 

 

Delegat til Årskonferansen 2021—24

Delegat                                 Kirsten Eika Amsrud

Vara                                       Alida Markaskard

 

Bakgårdsgartere, vanning, strøing, soping, måking

 

Reidun Dolven, Daniel Olai Danielsen, Jan Olav Haugetad, Sinsun Lim

 

 

Lyd-/bilde-teknikere/klokkere

Jan Olav Haugestad, Torfinn Johansen, Jon Arne Nysveen

Kart over Horten sentrum

Finn (klikk her!)

Horten

Metodistkirke

Prest: Hilde Sanden-Bjønness

Leder i menighetsrådet og lekleder: Kirsten Eika Amsrud

Vaktmester: Jan Olav Haugestad

Altertjeneste

 

Blomster/nattverd

Ragnhild Michaelsen, Elisabeth Lauvstad, Sinsun Lim, Reidun Dolven

Nattverdsbrød        Aud Marie Almås

 

 

Nominasjonskomité

 Leder:                                   Presten
2018—2021                           Arve Amsrud

2019—2022                           Reidun Dolven

2020—2023

Frigjøringsdagen 8.5.2020

75 ÅR ETTER FRIGJØRINGSDAGEN 1945

Prest Hilde Sanden-Bjønness holder dagens andakt.

Daniel Kamba og Jolie Twadila

Serafin Apio Jørgensen

Fotos: Elisabeth Lauvstad

Dåpsbarnet
Noella Twadila Tumba

8 nye metodister søndag 1. mars!

Under MISJONSDAGENS GUDSTJENESTE ble følgende tre opptatt som medlemmer i Horten metodistmenighet:
(f.v.) paret Daniel Tumba Kamba og Jolie Kamba Twadila, begge fra Kongo, samt Serafin Apio Jørgensen fra Uganda.

 

Noella Twadila Tumba ble døpt og søsknene Kamba Kalala Tumba, Mbombo Milolo Tumba, Jacklin Mbongampashi Tumba og Danielle Twadila Tumba, ble innført som menighetsbarn med foreldrene Daniel og Jolie.

 

Vi ønsker dem alle

Hjertelig velkommen i fellesskapet!

Jubileumsgudstjenesten og kirkekaffen

Søndag 1. desember fortsatte jubileumsfeiringen med festgudstjeneste. Anne Beate Bakker Wålengen på bratsj og Arve Amsrud på flygelet ga oss vakker musikk helt fra preludiet av og var de som satte tonen gjennom hele gudstjenesten. Konfirmanten Alexander tente det første adventslyset, og våre afrikanske jenter i "Møtepunkt" fra fem forskjellige land ga av sitt beste med sin friske sang med afrikanske rytmer.

 

Menighetens prest Hilde Sanden-Bjønness ledet oss gjennom, og lot oss bli bedre kjent med biskopen før utfordringen om å gi et godt jubileumsoffer ble gitt. Biskop Christian Alsted prekte over Jesu pogramerklæring:"Herrens Ånd er over meg... til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren." (Luk 4) Han stilte spørsmål om hvor langt har vi som samfunn kommet i denne utviklingen? Utviklingen har gått langt på de fleste områder, men har barmhjertigheten fulgt i samme takt? Et sterkt og viktig budskap som utfordret oss alle.

 

Sogneprest Frode Magnar Andersen fra DnK kom med en hilsen fra Felleskirkelig Forum i Horten kommune, hvor han takket for det gode samarbeidet som er mellom de ulike menighetene.

 

Da postludiet lød med friske rytmer gjennom melodien til den gamle Andrae Crouch-sangen "Put you hand in the hand of the man who stilled the water" og to fra "Møtepunkt" fant trommene sine og slo takten, måtte både biskop og prest nærmest danse nedover midtgangen. Flott!!

 

Etterpå var det en kort vandring ned til Logegården, hvor en deilig kirkekaffe avsluttet hele jubileumshelgen. Nydelige kaker var satt fram, og rundt bordene gikk praten lett. Det ble bratsj- og pianomusikk også her, og til slutt var det flere som reiste seg og fortalte hva menigheten betydde for dem, og hvordan de hadde kommet inn i den. Biskopen fikk Selma Lagerlöfs julelegender i gave som takk for besøket, og han avsluttet med å gi honnør til en "vital og levende menighet som var åpen mot alle".

Alle fotos: Torivar.

Kirkekaffevideo 1.12.2019

Torivars mobilvideo-klipp

(Videoen kan spilles av i fullskjerm-modus for større bilde.)

Jubileumsfesten lør. 30. nov. 2019

Jubileumsfeiringen startet med 3-retter festmiddag i Logegården, hvor 50 innbudte og påmeldte  gjester satt benket til et festpyntet bord. Her ga biskop Christian Alsted sin hilsen og vår tilsynsprest Knut Refsdal holdt dagens festtale. Prost Harald Bryne holdt en vakker hilsen fra Den norske Kike. Menighetsrådsleder Kirsten Eika Amsrud var toastmaster.

 

Etter middagen var det kort vei opp i kirken hvor kveldens store jubileumsfest skulle holdes. Hele byen var innbudt, og kirken ble full. Ekstra hyggelig var det å se representanter fra flere av de andre menighetene i byen.

 

 

 • Prest Hilde Sanden-Bjønness presenterte vår interessante historie gjennom utvalgte fortellinger i tre bolker; til opplysning for både medlemmer og gjester, gamle som unge.
 • Brødrene Mathias Ramfelt og Benjamin A. Bendu viste oss sine imponerende sjongleringskunster (se video nedenfor); Mathias stilte også opp som en av kveldens pianister.
 • Kveldens konferansier var tidligere pastor her i kirken Knut Magne Ellingsen; et godt valg på flere måter!
 • Vår internasjonale gruppe Møtepunkt sang som vanlig livfullt, akkompagnert av kirkens pianist Arve Amsrud. De fem jentene stilte opp i fargerike drakter fra hvert sitt afrikanske land.
 • Ordfører Are Karlsen representerte kommunen, og overrakte både blomster og et bilde av kirken, tegnet av Anders Kaardahl.
 • Sangeren Åshild Skiri Refsdal ga oss av sin vidunderlige stemmeprakt og levende vesen.
 • Biskop for Metodistkirken i Norden og Baltikum, Christian Alsted, delte ut kirkens høyeste æresbevisning, "Biskopens diplom" til våre medlemmer Alf Walaas og Lise Dinessen for lang og tro tjeneste i kirken. Meget vel fortjent til flotte mennesker!
 • Menighetsrådets leder, Kirsten Eika Amsrud overrakte Hilde prest en gave med takk for hennes tjeneste så langt i kirken vår.
 • Sangtrioen Lysglimt bidro på sin melodiøse måte, og
 • Håvard Haugen fra Inspire kirken overrakte en gave som tilskudd til våre renoveringsarbeider på kirkebygget.
 • Til sist fikk vi en humørfylt hilsen fra prost emeritus Asbjørn Bårnes, som kjenner menigheten godt etter et langvarig vikariat her.
 • Kveldens konferansier Knut Magne Ellingsen, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Knut Refsdal i Horten metodistkirke.
  Takk for besøket!

„Urban Circus 30.11.2019

Torivars mobilvideo-klipp

(Videoen kan spilles av i fullskjerm-modus for større bilde.)

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2021 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no