BE OM
FORBØNN

Når det er tid for bønn mens vi er samlet i ulike sammenhenger, er det vanlig å spørre om noen av de tilstedeværende har noen bønneemner de ønsker å få med. Det kan være under gudstjenesten eller når vi møtes på kirkeåpne onsdager. Er det noe eller noen du mener kan trenge å bli bedt for i forsamlingen, så si fra!