BE OM
FORBØNN

Når det er tid for bønn mens vi er samlet i ulike sammenhenger, er det vanlig å spørre om noen av de tilstedeværende har noen bønneemner de ønsker å få med. Det kan være under gudstjenesten eller når vi møtes på kirkeåpne onsdager. Er det noe eller noen du mener kan trenge å bli bedt for i forsamlingen, så si fra!

Vi ønsker å be med deg,
fullfør skjemaet, og vi vil kontakte deg snart

Thank you! Your submission has been received! We'll get back to you with confirmation as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.