Metodistkirken i Horten

Dåpen

Å bli bekreftet som et Guds barn

gjenfødt

Vanlige spørsmål

Hva betyr „dåp” for metodistene?

Metodistene ser det slik at ethvert barn hviler i Guds kjærlighet allerede fra unnfangelsen av, at vi alle er blitt til som Guds barn og starter livet innenfor gudsfellesskapet, som en naturlig del av Guds skapelse.

Metodistene har to sakramenter, dåp og nattverd, akkurat som den lutherske kirke, men metodistene har et symbolsk syn på det som foregår. Dåpen fungerer som en synliggjøring av Guds kjærlighet som barnet er en frukt av, at barnet er en Guds nådefulle gave som framvises gjennom dåpshandlingen.  Dette kaller vi „Guds forutgående nåde”; nåden lenge før mennesker har tatt imot Jesus. Ethvert barn er omsluttet av denne nåden – i livet som i døden. Ingen barn vil derfor kunne gå fortapt, fordi det mangler intet for ferden videre fra Guds side; så vi ser ikke noe akutt behov for å nød-døpe spedbarn som står i fare for å dø.

Hvordan foregår dåpen?

I Horten bruker vi døpefonten vår, som i metodistkirker står plassert innenfor alterringen. Ellers døper Metodistkirken barn slik de lutherske, katolske og ortodokse kirkene gjør det.

Hvorfor bør jeg la meg døpe?

Når man blir voksen, må man selv innse sitt behov for Guds frelse og ta imot Jesus. Da blir kristenlivet til en personlig bestemmelse, et bevisst valg du tar for å bli en del av det kristne fellesskapet.

Kan jeg bli døpt som voksen?

Jada, metodistene døper ungdom og voksne også, som ikke har vært døpt før, og som bevisst velger å bli bekjennende medlem av menigheten. Selv om barnedåp er det vanlige. Er du allerede døpt i et annet kirkesamfunn, anses du som døpt også når du kommer til Metodistkirken.

Hvem arrangerer dåpen?

Dåpen finner normalt sted i en offentlig gudstjeneste i en lokal metodistkirke der presten står for dåpshandlingen. Menigheten er faddere og svarer „ja” på å love å be for den døpte. Det er også mulig å ha egne faddere i tillegg.

Ved dåpen blir barnet registrert medlem i vår lokale menighet og samtidig av den store verdensvide Metodistkirken. I forhold til myndighetene er man da juridisk medlem av menigheten. I forhold til menigheten er man i et slags forberedende medlemskap (ofte kalt  „menighetsbarn”), hvor man som ungdom eller voksen kan bestemme seg for å bli „bekjennende medlem” av menigheten. Da må man bekjenne troen, og blir fullt medlem med alle rettigheter og plikter. Etter fylte 15 år må den døpte selv melde seg inn(se medlemsopptakelse).

Hvem kan være til stede ved dåpen av barnet mitt?

Dåpsfølget får avsatt plass på de fremste benkerekkene framfor døpefonten i kirkesalen. Det er ikke noen spesielle begrensninger på hvem som kan være til stede. Som nevnt, foregår dåpen vanligvis som del av ordinære gudstjenester.

La døpe og bli døpt

Bruk skjemaet for å be om dåp av deg selv eller familien

Thank you! Your submission has been received! We'll get back to you with confirmation as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form.