Giver-tjeneste

En stor takk til deg som gir din gave til kirken og dens arbeid!
Vi gir ut fra den overfloden Gud har velsignet oss selv med.Givertjenesten i menigheten er viktig. Som fast giver til arbeidet i kirken, gjør du det mulig for oss å fortsette med et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud til alle som er brukere av kirken i vårt nærområde. Du kan evt. bestemme om dine gaver skal gå til bestemte bestemte innsamlingsformål, som misjonsprosjekt menigheten driver. Givertjeneste er en glede,
IKKE ET KRAV
.

økonomiskbIDRAg

„Offer”

I Horten Metodistkirke kan du gi på følgende måter:

Her er to av menighetens veteraner i ferd med å ta opp kollekten under en gudstjeneste. Per og Sverre er milde og varme personer som kjenner de fleste og gjerne benytter anledningen til å hilse.

1. GI MED KONTANTER

Vanligvis går to frivillige, med hver sin kollektstang, rundt i kirkesalen for å samle inn frivillige pengegaver i løpet av gudstjenesten. Dette er omtrent slik kollekt opptas i andre kirkesamfunn. Uvante kirkegjengere behøver ikke kjenne at det er noe krav til dem om å gi i kollekt.

De som vil, legger mynter og sedler i innsamlingsposen som bæres rundt. På veggen vises dessuten tydelig Vipps-nummeret vårt, hvis noen heller vil gi med Vipps på mobilen.

Slik ser offerkonvoluttene ut.

I kirken er finnes også små „offerkonvolutter” hvor i kirkens medlemmer og andre faste kirkegjengere kan ha med sitt ukentlige bidrag ferdig lagt i hjemmefra; om så ønskes. Disse konvoluttene puttes så i kollektposene som bæres rundt. Dette er en måte å minne seg selv om givertjenesten i kirken, samtidig som man får holde sin gave hemmelig for andre i kirkebenkene. Konvoluttene finner du i en reol like til høyre når du kommer inn i kirkerommet.

Etter litt veiledning, kan også barn og unge være kollektører. Her er ungdommene George og Johan i full sving.
Pianisten spiller gjerne en salme under innsamlingen, mens forsamlingen synger til teksten på veggen. Når kollektørene er ferdige og står framfor alterringen, og salmesangen er over,  takker gudstjenestelederen for og velsigner gavene.

2. GI MED VIPPS

Men Vipps-appen installert på mobiltelefon eller nettbrett, kan du overføre pengebeløp til

Horten metodistkirkes Vipps-nummer 17476

Dette kan du gjøre når det passer deg best, men noen vippser et kollektbeløp under gudstjenesten.

Vipps er en grei betalingsform i våre kontantløse mobildager.

3. OVERFØRE BELØP TIL KIRKENS

BANKKONTO-NUMMER DnB 5081.07.45123

Noen foretrekker å bruke Avtale-giro for å gi et bidrag til meninghetens arbeid.

Det kan være engangssummer eller du gir med Avtale-giro, som er en ordning med banken din om automatisk betaling av avtalte beløp til faste tider.

Du kan ordne deg med skattefradrag for gaver til Metodistkirken i Horten. På plakaten her kan du lese hvordan.

Du kan ordne deg med skattefradrag for gaver til Metodistkirken i Horten. På plakaten her kan du lese hvordan.

Bli døpt

Forbønn?

Engasjer deg