Detaljer

  • December 12, 2021
  • Kl. 17:00—19:00
  • Metodistkirken i Horten, Storgata

AVLYST: Menighetens Julekonsert

3. SØNDAG I ADVENT

JULEKONSERTEN AVLYSES dessverre på grunn av smittefaren ved den nye virusvarianten Omicron Covid19. Vi hadde gledet oss til å høre Lysglimt, alle musikerne, og selv få synge nye og gamle julesanger, men menighetsrådet vedtok i kveld at vi må avlyse det hele.

SANG er det mest smittespredende vi kan foreta oss når den nye varianten av virus smitter så lett. Lufta i kirken ville fylles med aerosoler som alle puster inn. Uten sang er det vanskelig å holde konsert. Vi ser likevel for oss at vanlige gudstjenester framover kan holdes om vi unnlater å synge, og passer på avstand og gjeninnfører de smittetiltak vi før har hatt.

Vi beklager dette, men vi vil følge nøye med på smitteutviklingen før vi gjør ytterligere vedtak.

. . .

[ Tredje søndag i advent inviterer vi til en varm og glad julekonsert på ettermiddagen.

Sanggruppa «Lysglimt» med musikere tar oss med i allsang og deltar med egne sanger.

Øystein Brinch, Mathias Ramfelt, Stian Miguel Suárez m. flere spiller.

Prest Hilde Sanden-Bjønness gir noen «Ord i adventstiden».

Gratis inngang, en gave kan gis i kollekten.

Velkommen store og små! ]