Detaljer

  • October 9, 2022
  • 18:00 - 19:30
  • Metodistkirken i Horten, Storgata 18
Gudstjeneste

Gudstjeneste

Velkommen til MUSIKK- OG HØSTOFFERFEST søndag AFTEN kl. 18.
Ved Hilde Sanden-Bjønness.
Enebakk Brass og Lysglimt.
Høstoffer opptas.
Kirkekaffe.
Torfinn Johansen lyd og bilde. Kirkevert: Brith Nygaard.
Velkommen til årets høstofferdag, som blir en flott musikalsk fest av de sjeldne på søndagskvelden. Enebakk Brass kommer med sin fyldige og fengende musikk, og sanggruppa "Lysglimt" har øvd inn flere sanger sammen med dem, og selv skal vi bli akkompagnert på allsang. Vi får gi vårt gode høstoffer til kirkens arbeid, det blir noen „Høst-tanker” ved Hilde Sanden-Bjønness, og til slutt er alle invitert på en god bevertning. Ta gjerne noen med deg, dette blir en kveld alle vil ha glede av. Rykter sier at vår nabometodistmenighet i Moss har tenkt å komme til denne festen, og det synes vi er veldig hyggelig!
Det blir ingen gudstjeneste på formiddagen, i år satser vi alt på kvelden.  Ta gjerne noen med deg, for dette er en kveld alle vil ha glede av!

Velkommen til kirke!