Dagens metodistmenighet

omvideosamlinga

Sommeren 2020 satte Metodistkirken i Norge igang et prosjekt med å presentere alle landets menigheter på sin Facebookside. Hver hverdag blei det lagt ut en ny video, som enten skulle være en kort selvpresentasjon laget av menighetene selv eller en samtale mellom noen av menighetenes ledere ledet av tilsynspresten. Tilsynsprestene tok initiativet til dette, som en slags supplerende rapportering fra menighetene.

Videoene i denne samlinga