Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

MS-Speiderne i Horten

Speidergruppa Horten MS

(Metodistspeidere)

holder til i Metodistkirken, i Storgata like ovenfor torget. Vi er åpne for nye medlemmer, så hvorfor ikke prøve deg?

 

Speideren

• gir barn og ungdom utfordringer

• er et trygt og godt miljø hvor hver enkelt får lov å være seg selv

• driver et aktivt friluftsliv

• lar barn og unge få utvide mestringsgrensene sine, innenfor trygge rammer

• øver opp selvstendighet og tilhørighet i grupper, og gir barn/unge trening i å lede sine jevnaldrende

• har plass til alle, uavhengig av ferdigheter

Horten MS teller ca 40 stykker, med barn og unge fra 1. klasse til over ungdomskolealder, fordelt på fire grupper med aktiviteter tilpasset de forskjellige aldersgruppene:

 

• Beverspeidere (1.—2. klasse)

• Småspeidere (3.—4. klasse)

• Storspeidere (tropp) (5.—10. klasse)

• Rovere (over ungdomskole­alder)

Samt et knippe voksne ledere.

 

Vi har møter hver tirsdag kveld (beverspeidere hver annen tirsdag), og de fleste møtene har vi utendørs i Guds frie natur.

„Hjemmebasen vår” er på speiderrommet i Metodistkirkens indre gård.

  Speiderlinker:

 

Facebook: „Horten MS speidergruppe”

www.ms-speider.no :MS-speiderne i hele Norge.

Ledere ...

 

  • for Bever- og småspeiderne:

Knut Aasmundtveit, tlf. 916 12 177

Håvard Haugen, tlf. 911 81 358.

Rebekka Andersen, 46640095.

Karoline Andersen, 47227677.

Jessica Avner, 99372629.

  • for Storspeiderne:

Andreas Nornes tlf. 99395180

Maylen Andersen, tlf. 472 91 124

Bente Pernilla Høye, tlf. 909 35 138.

Konfirmanter i undervisning 2019–20

Under gudstjenesten 22. september 2019 ble kommende års konfirmanter presentert for menigheten av prest Hilde Sanden-Bjønness:

Fra venstre Kamba Kalala Tumba og Alexander Luntadila.

 

På grunn av koronaepidemen, blir de konfirmert seinere enn planlagt, i en Konfirmasjonsgudstjeneste 4. oktober 2020. Fram til da skal de gå i undervisning hos Hilde prest, de skal delta på noen gudstjenester, en konfirmantleir m.m. Vi ønsker dem lykke til!

Konfirmasjonsdagen 09. juni 2019

10 bilder fra Pinsegudstjenesten der Sarah Stensrød og Abraham Zalo ble konfirmert.

Fotokarusell: Torivar.

Samtalepreken 9. juni 2019

 

Abraham og Sarah: Siden vi denne gangen var så heldige å ha konfirmanter ved navn Abraham (Zalo) og Sarah (Stensrød), ble det naturlig at prest Hilde Sanden-Bjønness gjennom undervisningsåret fokuserte på historien om de to bibelpersonlighetene med samme navn. På konfirmasjonsdagen 9. juni fikk forsamlingen høre dem i samtale med presten. Videosnutten viser kun litt av begynnelsen. I dette korte referatet i etterkant, siterer vi kun hva som kom fram om navnene:

 

Mens Gud ifølge bibeloversettelsen (1. Mosebok fra kp.12) ber Abraham om å „dra bort til det landet jeg skal vise deg”, så er det åndelige og ordrette budskapet i det hebraiske uttrykket Lech-Lecha „å gå til det i deg som er deg selv!”.

 

Opprinnelig het de to Abram (dvs. „far til en nasjon”) og Sarai (dvs. „prinsesse” eller „mor til en nasjon”). Seinere ga Gud dem navna Sarah (mor til mange nasjoner) og Abraham (far til mange nasjoner). Den tilføyde H-en på hebraisk står for Guds pust i dem, den pusten som blåser liv inn i dem, blir værende i dem og pustes ut gjennom dem. Dette er også skaperpusten, som vil skape en ny etterkommer og en ny slekt.

 

Kjernen i oss går bakenfor egoet vårt, og er der Gud bor i oss. Det er der kjærligheten i oss kommer fra. «Lech lecha» handler om å bli et helt menneske, å elske andre slik vi elsker oss selv. Det å bli et helt menneske er å kunne ta opp i seg de erfaringer vi gjør gjennom livet, både det som er godt og det som er vondt og vanskelig, lære av det og gå videre. Det handler om å beholde kjærligheten, og ikke holde fast på det vonde.

 

Torivars mobilopptak

Konfirmasjonen Pinsedagen 20.5.2018

1. Pinsedag ble Stian Miguel Abrahamsen Suarez og Benjamin Lander Hovland (den lyshårete) lykkelig konfirmert av prest Hilde Sanden-Bjønness under Høytidsgudstjenesten i Horten metodistkirke.

 

„Lysglimt” og „Møtepunkt” sang for oss, mens Mathias Ramfelt og Arve Amsrud spilte. Takk til alle som bidro for å gi ungdommene våre en flott konfirmasjon!

Alle fotos: Kirsten Eika Amsrud.

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2021 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no