Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

Vi jubilerer: 150 år i byen (1869—2019)!

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

MS-Speiderne i Horten

Speidergruppa Horten MS

(Metodistspeidere)

holder til i Metodistkirken, i Storgata like ovenfor torget. Vi er åpne for nye medlemmer, så hvorfor ikke prøve deg?

 

Speideren

• gir barn og ungdom utfordringer

• er et trygt og godt miljø hvor hver enkelt får lov å være seg selv

• driver et aktivt friluftsliv

• lar barn og unge få utvide mestringsgrensene sine, innenfor trygge rammer

• øver opp selvstendighet og tilhørighet i grupper, og gir barn/unge trening i å lede sine jevnaldrende

• har plass til alle, uavhengig av ferdigheter

Horten MS teller ca 40 stykker, med barn og unge fra 1. klasse til over ungdomskolealder, fordelt på fire grupper med aktiviteter tilpasset de forskjellige aldersgruppene:

 

• Beverspeidere (1.—2. klasse)

• Småspeidere (3.—4. klasse)

• Storspeidere (tropp) (5.—10. klasse)

• Rovere (over ungdomskole­alder)

Samt et knippe voksne ledere.

 

Vi har møter hver tirsdag kveld (beverspeidere hver annen tirsdag), og de fleste møtene har vi utendørs i Guds frie natur.

„Hjemmebasen vår” er på speiderrommet i Metodistkirkens indre gård.

  Speiderlinker:

 

Facebook: „Horten MS speidergruppe”

www.ms-speider.no :MS-speiderne i hele Norge.

Ledere ...

 

  • for Bever- og småspeiderne:

Knut Aasmundtveit, tlf. 916 12 177

Håvard Haugen, tlf. 911 81 358.

Rebekka Andersen, 46640095.

Karoline Andersen, 47227677.

Jessica Avner, 99372629.

  • for Storspeiderne:

Andreas Nornes tlf. 99395180

Maylen Andersen, tlf. 472 91 124

Bente Pernilla Høye, tlf. 909 35 138.

Konfirmanter i undervisning 2019–20

Under gudstjenesten 22. september 2019 ble kommende års konfirmanter presentert for menigheten av prest Hilde Sanden-Bjønness:

Fra venstre Kamba Kalala Tumba og Alexander Luntadila.

 

Allerede i slutten av april 2020 blir de konfirmert i Metodistkirken. Fram til da skal de gå i undervisning hos Hilde prest, de skal delta på noen gudstjenester, en konfirmantleir m.m. Vi ønsker dem lykke til!

Konfirmasjonsdagen 09. juni 2019

10 bilder fra Pinsegudstjenesten der Sarah Stensrød og Abraham Zalo ble konfirmert.

Fotokarusell: Torivar.

Konfirmasjonen Pinsedagen 20.5.2018

1. Pinsedag ble Stian Miguel Abrahamsen Suarez og Benjamin Lander Hovland (den lyshårete) lykkelig konfirmert av prest Hilde Sanden-Bjønness under Høytidsgudstjenesten i Horten metodistkirke.

 

„Lysglimt” og „Møtepunkt” sang for oss, mens Mathias Ramfelt og Arve Amsrud spilte. Takk til alle som bidro for å gi ungdommene våre en flott konfirmasjon!

Alle fotos: Kirsten Eika Amsrud.

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2019 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no