Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

Vi jubilerer: 150 år i byen (1869—2019)!

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

Litt om oss – i Metodistkirken i Horten:

VALGT FOR BESTEMTE FUNKSJONER
I MENIGHETEN

FOR ARBEIDSÅRET 2019/20

 

Prest Hilde Sanden-Bjønness ansatt for 23. året i Horten menighet.

 

 

MENIGHETSRÅDET  

 

Menighetsrådets leder:         Kirsten Eika Amsrud

Lekleder:                               Kirsten Eika Amsrud

Kasserer/regnskapsfører for menighetskassen:

Håvard Karlsens Regmskapskontor

Sekretær:                               Arve Amsrud

 

Medhjelpere:

2017—2020                           Christine Achola Fossum
2018—2021                           Thomas David Lee
2019—2022                            Reidun Dolven

 

Ex officio-medlemmer:
Lederne for Personalkomiteen, Forvaltningskomiteen, Diakonikomiteen, Evangeliseringskomiteen, BUR, Presten.

 

Tilkallingskonsulenter når store forvaltningssaker står på dagsorden:
Torfinn Johansen
Thormod Follerås.

 

 

Personalkomiteen

 

Leder:                                    Aud Marie Almås

 

2016—2019                           Reidun Dolven

                                              Rolf Lund

2017—2020                           Ragnhild Mikaelsen

                                               Kinam Park

2018—2021                           Aud Marie Almås

                                              Jon Arne Nysveen

Ex officiomedlem: Lekdelegat, lekleder, presten

 

 

Forvaltningskomiteen

med ansvar for finans- og kirkevergesaker

 

 

(Komiteen konstituerer seg selv i fht ansvarsområder)

 

Leder:                                    Jan Olav Haugestad

 

MERK: Forvaltningskomiteen er fra i år løftet opp i Menighetsrådet, hvor Forvaltningskomiteens leder nå har fast sete.

 

Diakoni- og evangeliseringskomiteen

 

Leder:                                    Wenche Aasmundtveit

Styremedlemmer                   Elin B. Johansson

                                              Line Knapstad

                                              Repr. fra bakgårdsarbeidet

Ex officio :                              Presten

 

 

Festkomiteen

 

 Leder:                                   Teresa Mambo

                                              Eunice Gibson

                                              Selena Gibson

                                              Lisbeth Larsen

                                              Josyane Zalo

                                              Sinsun Lim

                                              Marie Kanu

                                              Kristin Hovland

                                              Line Knapstad

                                              Serafin Appio

                                             Elin Bugge Johansson

 

Lekdelegat til Årskonferansen 2017—20

 

Delegat                                  Kirsten Eika Amsrud

Vara                                       Alida Markaskard

Kart over Horten sentrum

Finn (klikk her!)

Horten

Metodistkirke

Prest: Hilde Sanden-Bjønness

Leder i menighetsrådet og lekleder: Kirsten Eika Amsrud

Vaktmester: Jan Olav Haugestad

Altertjeneste

 

Blomster/nattverd

Ragnhild Michaelsen, Elisabeth Lauvstad, Sinsun Lim, Kinam Park

 

Nattverdsbrød        Aud Marie Almås

 

Lyd-/bilde-teknikere

Jan Olav Haugestad, Torfinn Johansen, Thomas Lee

 

Nominasjonskomité

 

 Leder:                                   Presten
2017—2020                           Kristin Hovland

2018—2021                           Arve Amsrud

2019—2022                           ????

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2019 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no