Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

Kontemplativ bønn (Sentrerende bønn / Centering prayer)

 

 

Hildes masteroppgave

 

(Som pdf:)

«How can we be more aware of our true self in this Post-modern era?

 A study on Thomas Keating's understanding of Centering Prayer» (MF 2007).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgaven handler om Kontemplativ bønn, bønnen uten ord, som var en sentral del av menneskers personlige bønneliv i kirken helt fram til 1600-tallet. Kontemplativ bønn er å søke Gud bakenfor ordene, la tankene stilne, slik at Gud kan få kommunisere med oss på sine egne premisser, uten at vi skal fortelle ham hva han skal gjøre. Etter hvert forsvant denne type bønn inn i klostrene, mens vanlige folk trodde ikke de kunne praktisere den. Teologien ble et fag på universitetene, bønnelivet fikk mindre plass i forberedelsen til presteyrket enn før.

 

Thomas Keating fant på 1960—70-tallet, i møte med Østens meditasjonstradisjon, inspirasjon til å hjelpe dagens travle mennesker til å kunne praktisere kontemplativ bønn gjennom sentrerende bønn, Centering Prayer. I dag er denne bønneveien blitt kilde til helhet og indre legedom og større innsikt til å kunne bære Guds kjærlighet ut i verden – for tusenvis av mennesker over hele verden.

 

 

Denne oppgaven er et studium
i hva Centering Prayer er utfra
Thomas Keatings forståelse.

 

 

 

Hilde Sanden-Bjønness

 

 

Om kontemplasjon

 

Kontemplasjon er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser og begrepsapparat, søker den kontemplative bønnen å stilne innfor Gud bakenfor egne ord, tanker og forestillinger. Å søke den indre stillheten er en måte å overgi seg til Gud på, som åpner for indre legedom og en større mottakelse av Guds kjærlighet. Å vende innover blir derfor i neste omgang å vende utover med den kjærlighet man selv har mottatt. Kontemplasjon gir en erfaring av å henge sammen med alt, både Gud, skaperverk og medmennesker.

 

5-dagers retreater:

 

Metodistprestene Hilde Sanden-Bjønness (Horten) og Ola Westad (Centralkirken i Oslo) arrangerer siden flere år tilbake 5-dagers kontemplative retreater på Lia Gård oppved Koppang i Østerdalen, der de bruker bønneredskapet «Centering Prayer» inn i kontemplasjonen. Kontemplativ bønn er en gammel klassisk bønnepraksis som hjelper oss å møte Gud bakenfor tanker og ord, altså i en større del av helheten i oss enn bare innenfor våre egne forutinntatte forestillinger og begreper. I denne bønneformen ligger mye legedom og kilde til ny innsikt. 3 retreater i trinn for nybegynnere og viderekomne. Totalpris i skrivende stund, boende på rom med bad, kr 4.600,-

 

Retreatene med Hilde og Ola holdes nå 3 ganger årlig:

 

Heltaus retreat, daglig undervisning, personlig veiledning, gudstjenester, egne rom med dusj/WC, enorme turområder, oppkjørte skiløyper.  Trinn 1 er for nybegynnere med egnet teori og praksis. Ledere: Ola Westad og Hilde Sanden-Bjønness.

 

2020—2023

 

20.—25. sept. 2020    Retreat 3

(bygger på trinn 1 og 2)

 

14.—19. febr. 2021        Retreat 1

(for nybegynnere)

 

25.—30. apr. 2021       Retreat 2

(bygger på trinn 1)

 

19.—24. sept. 2021     Retreat 3

(bygger på trinn 1 og 2)

 

13.—18. febr. 2022        Retreat 1

(for nybegynnere)

 

24.—29. apr. 2022       Retreat 2

(bygger på trinn 1)

 

18.—23. sept. 2022    Retreat 3

(bygger på trinn 1 og 2)

 

12.—17. febr. 2023       Retreat 1

(for nybegynnere)

 

23.—28. apr. 2023       Retreat 2

(bygger på trinn 1)

 

17.—22. sept. 2023     Retreat 3

(bygger på trinn 1 og 2)

 

 

Finn ut mer om opplegget på Lia gårds nettsider!

Påmelding til ola@oslocentral.no

 

MERK: I 2019 arrangerte Hilde dessuten  temaretreaten

Retreatsenteret Lia Gård ligger i Østerdalen, ca. midt mellom Oslo og Trondheim.

Innfelt: retreatlederne Hilde Sanden-Bjønness og Ola Westad. (Fotos: torivar.)

„Labyrinten som livsvandring”

23.—26. september.

 

En stille retreat med innlagte labyrintvandringer fra mandag til torsdag. Her får Hilde med seg studentprest  Pernille Astrup, og de skal bruke steinlabyrinten ved stavkirken på Lia Gård.

I slutten av oktober 2016 utga Hilde Sanden-Bjønness boka Bakenfor ord og tanke på Verbum forlag.

Bakenfor ord og tanke

Om kontemplasjon og sentrerende bønn

Hilde Sanden-Bjønness har vært prest i Metodistkirken siden 1978.

 

I over 15 år har hun også vært seminarlektor i faget spiritualitet for Metodistkirkens preste- og diakonstudenter. Flere ganger i året leder hun kontemplative retreater på retreatsenteret Lia Gård i Østerdalen. Hun er godt kjent fra morgenandaktene i NRK Radio gjennom 25 år og var i en lang periode også andaktsskribent i avisen Vårt Land.

 

 

 

 

I 2013 (3. opplag i 2019) ga Hilde ut „Bønnebok for det indre og ytre livet på forlaget til Metodistkirken i Horten. Boka kan kjøpes gjennom Hilde: hilde.sanden@metodistkirken.no

Nedenfor kan du lese utvalgte sider fra boka over:

Hildes Facebookside for boka finner du ved å klikke linken.

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2021 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no