Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

NÅR KAN KIRKEN
GJENÅPNES?

 

Vi har vært i en slags unntakstilstand siden 12. mars. Noen restriksjoner fra myndighetens hold er trukket tilbake, men likevel er smitteverntiltakene opprettholdt:

 

  • Å holde god avstand, minst 1 meter mellom hver betyr 45 personer samtidig hos oss i kirken ut fra kirkens størrelse

  • verne de som er i risikogruppen

  • strenge renhetsforskrifter, både i benker, på toaletter, dørhåndtak og alle flater, kontinuerlig

  • registrering med navn på offentlig sted på grunn av mulig smittesporing

 

Ressursgruppa i menigheten har sammen med menighetsrådet nå kommet til følgende konklusjon:

 

Menigheten vår i Horten har for tiden svært mange som selv er innenfor risikogruppen på grunn av alder og helseutfordringer, eller er i nærmeste familie med noen som er det. Det kreves mange personer for å ivareta at ingen utsettes for smitte om man kommer til kirke. Derfor ønsker vi å gå å forsiktig fram.

 

KIRKEN VIL ÅPNE FØLGENDE DAGER:

 

Vi arbeider for å få til ÅPEN KIRKE (ikke åpen bakgård) hver onsdag etter pinse og utover sommeren, fra kl. 12 - 14, dersom vi får mannskapet klart for å sikre smittevernet.

 

Søndag 21. juni kl. 11. 00: GUDSTJENESTE

 

Prest Hilde Sanden-Bjønness preker og Kirsten Eika Amsrud leder. Markering før sommeren. Ingen kirkekaffe.

 

Onsdag 24. juni: SANKTHANSMARKERING sammen med byens andre menigheter utenfor Løvøykapellet.

 

2. pinsedag i Borreparken går ut. I stedet blir det en digital gudstjeneste hvor alle menighetene blir representert.

 

Guds vakre katedral utendørs er åpen hele tiden. Finn en benk, sett deg stille ned, lytt til fuglesangens konserter, vær hos Gud som omgir deg på alle kanter. Gud har omsorg for deg! Ingen korona kan hindre hans kjærlighet eller nærhet!

 

 

Frigjøringsdagen 8.5.2020

75 ÅR ETTER FRIGJØRINGSDAGEN 1945

Prest Hilde Sanden-Bjønness holder dagens andakt.

Daniel Kamba og Jolie Twadila

Serafin Apio Jørgensen

Fotos: Elisabeth Lauvstad

Dåpsbarnet
Noella Twadila Tumba

8 nye metodister søndag 1. mars!

Under MISJONSDAGENS GUDSTJENESTE ble følgende tre opptatt som medlemmer i Horten metodistmenighet:
(f.v.) paret Daniel Tumba Kamba og Jolie Kamba Twadila, begge fra Kongo, samt Serafin Apio Jørgensen fra Uganda.

 

Noella Twadila Tumba ble døpt og søsknene Kamba Kalala Tumba, Mbombo Milolo Tumba, Jacklin Mbongampashi Tumba og Danielle Twadila Tumba, ble innført som menighetsbarn med foreldrene Daniel og Jolie.

 

Vi ønsker dem alle

Hjertelig velkommen i fellesskapet!

Horten metodistkirkes 150-årige historie

36 sider rikt illustrert historieforelling i A4-format, skrevet til 150-års-feiringen i november 2019 av prest Hilde Sanden-Bjønness.

 

Heftet kan kjøpes i kirken for kr 50.

I 2013 ga Hilde prest ut „Bønnebok for det indre og ytre livet på forlaget til Metodistkirken i Horten.

Boka kan kjøpes gjennom Hilde for 150 kr.

hilde.sanden@metodistkirken.no

Bønneboka,
nå i tredje opplag

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2020 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no