Metodistkirken i Horten

Kirken midt i byen – i Storgata 18

 

Hilde

prest

 

(Beste weblesere for denne siden på PC er Chrome eller Firefox, på Mac også Safari)

Økonomiske bidrag / givertjeneste / offer

En stor takk til deg som gir din gave til kirken og dens arbeid!
Vi gir ut fra den overfloden Gud har velsignet oss selv med.

 

Givertjenesten i menigheten er viktig. Som fast giver til arbeidet i kirken, gjør du det mulig for oss å fortsette med et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud til alle som er brukere av kirken i vårt nærområde. Du kan evt. bestemme om dine gaver skal gå til bestemte bestemte innsamlingsformål, som misjonsprosjekt menigheten driver.

Givertjeneste er en glede, ikke en plikt.

 

I Horten Metodistkirke kan du gi på følgende måter:

1. GI MED KONTANTER

 

Vanligvis går to frivillige, med hver sin kollektstang, rundt i kirkesalen for å samle inn frivillige pengegaver i løpet av gudstjenesten. Dette er omtrent slik kollekt opptas i andre kirkesamfunn. Uvante kirkegjengere behøver ikke kjenne at det er noe krav til dem om å gi i kollekt.

 

De som vil, legger mynter og sedler i innsamlingsposen som bæres rundt. På veggen vises dessuten tydelig Vipps-nummeret vårt, hvis noen heller vil gi med mobilen.

I kirken er finnes også små „offerkonvolutter” hvor i kirkens medlemmer og andre faste kirkegjengere kan ha med sitt ukentlige bidrag ferdig lagt i hjemmefra; om så ønskes. Disse konvoluttene puttes så i kollektposene som bæres rundt. Dette er en måte å minne seg selv om givertjenesten i kirken, samtidig som man får holde sin gave hemmelig for andre i kirkebenkene.

2. GI MED VIPPS

 

Men Vipps-appen installert på mobiltelefon eller nettbrett, kan du overføre pengebeløp til Horten metodistkirkes
Vipps-nummer
17476

Dette kan du gjøre når det passer deg best, men noen vippser et kollektbeløp under gudstjenesten.

3. OVERFØRE BELØP TIL KIRKENS
BANKKONTO-NUMMER

DnB 5081.07.45123

 

Det kan være engangssummer
eller du gir med Avtale-giro
, som er en ordning med banken din om automatisk betaling av avtalte beløp til faste tider.

Metodistkirken i Horten, Storgata 18, Horten

Postadr.: Pb. 759 Holtan, N–3188 Horten

Prest Hilde Sanden-Bjønness (fridag: mandag)

Tlf. privat: 33 04 83 97, mob.: 412 20 141

E-post: horten@metodistkirken.no

Bankkonto: DnB 5081.07.45123

Vipps: 17476

© 2021 Metodistkirken i Horten – Nettredaktør: Tor Ivar Bjønness webmaster@horten.metodistkirken.no